Työhyvinvointi - Työstä terveyttä!

Audienssi huolehtii yrityksenne henkilökunnan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä fyysisestä, kognitiivisesta ja organisatorisesta ergonomiasta. Parhaimmillaan ihmiset saavat työstä terveyttä.

Työn ja työyhteisön kehittämisen tulee olla jatkuvaa. Työtä ja sen muutoksia arvioidaan ja analysoidaan sekä luodaan yhteinen käsitys suunnasta, mihin työtä ja työoloja halutaan kehittää. Työhyvinvoinnin kannalta oleellista on kehittämistoiminnan osallistavuus, jatkuvuus ja systemaattisuus sekä tarvittaessa joustavuus.


 

Yksilöt

 

Esim. Esimiehet

Työnohjaus

Työryhmät

 

= Työhyvinvointi

Ongelmien ratkaisua

Hyvää energiaa

Uusia toimintatapoja

Tunteiden käsittelyä

Voimavarojen löytäminen

Uusia näkökulmia

Työyhteisön toiminta

Työyhteisön toimintaa ja yksilöiden työkykyä tutkitaan ja mallitetaan jokaisen yhteisön omien taustojen kautta. Tavoitteet ja suunta luodaan yhdessä. Työtä kannattaa tuunata säännöllisesti, sillä muutokset työn vaatimuksissa voivat vaikuttaa työkykyyn ja koettuun mielekkyyteen.

 

Työn vaatimukset arvioidaan mm. seuraavilla osa-alueilla:
 

TYÖYMPÄRISTÖN

AIHEUTTAMA KUORMITUS

 • Työturvallisuus

 • Työhygienia

 • Työergonomiaan liittyvät olosuhteet

TYÖN AIHEUTTAMA KUORMITUS

 • Työn organisointi

 • Työpaikan arvojen toteutuminen käytännössä

 • Esimiesten toimintatavat, osaamisen kehittäminen ja mahdollisuudet

TYÖHÖN LIITTYVÄT

TEKIJÄT

 • Työvälineet

 • Työtavat

 • Tavoitteiden määrittely ja mahdollinen uudelleen määrittelyn tarve

Hyvinvoiva työyhteisö

Hyvinvoivat ihmiset viihtyvät työssään ja jaksavat paremmin. Työelämän ja vapaa-ajan välinen tasapainoinen suhde edistää jaksamista kummallakin elämänalueella.

Hyvinvoivat ihmiset tuottavat automaattisesti laatua ja ovat tehokkaita työssään.

Mielenterveyden häiriöt, joihin masennus ja uupumus luetaan, ovat kasvussa. Jotta näitä sairauksia voidaan parhaiten ehkäistä, kannattaa niihin puuttua ajoissa juuri työhyvinvointiin vaikuttamalla. Työn ja työyhteisön voimavarojen kehittäminen ja  terveyden edistäminen on tärkeää aloittaa ennakoivasti.

Top page

Vesirattaantie 6 B
00920 Helsinki

 

Matti Alpola

+358 44 585 51 23

Päivi Steffen

+358 45 208 51 85
 

Web design by Hannakaisa Pekkala

© Audienssi 2018

 • Facebook Audienssi
 • Twitter Päivi Steffen
 • Instagram Audienssi