top of page

Psyykkinen valmennus

Audienssi tarjoaa psyykkistä eli henkistä valmennusta eli mielen taitojen harjoittelua. Henkinen vahvuus on tärkeä osa onnistumista.

Psyykkinen valmennus on saanut kysyntää myös työelämässä ja monessa yrityksessä. Pyydä tarjousta yrityksesi avainhenkilöille, joita kehittyminen ja vahvistuminen työssään kiinnostaa. Hyvän suhde työhön tuo tasapainoa ja energiaa elämään.

 

Urheiluvalmennus

Keskustelut henkisen valmentajan kanssa kuuluvat kokonaisvaltaiseen urheilun harjoitteluun.

Mielikuvaharjoituksilla voidaan jopa korvata fyysistä harjoittelua, jos urheilijalla on esim. loukkaantumisesta johtuva harjoittelutauko.

Valmennamme urheilijoita ja valmentajia huippusuoritukseen ja löytämään itsestään sen henkisen tilan ja osaamisen, jotka mahdollistavat onnistumisen.

Ongelmien ratkaisua

Hyvää energiaa

Uusia toimintatapoja

Osaamisalueet

Matti Alpolalla ja Päivi Steffenillä on Suomen Psykologiliiton myöntämä psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti sekä pitkä valmentajana toimimisen tausta.

Matti on toiminut pitkään yleisurheilijoiden ja uinnin valmennus- ja tuomaritoiminnassa. Päivi on kokenut uimareiden ja triathlonistien valmentaja.

Henkinen valmennus on...

OMAN OPPIMISEN HIOMISTA

Valmennusta uusien taitojen oppimiseen, oman kehon kuunteluun ja mahdollisten suoritusta haittaavien esteiden poistamista tieltä

KEHON JA MIELEN

YHTEISTYÖTÄ

Urheilijan mielentila ja ajatukset vaikuttavat suoraan kehon liikkeisiin ja henkiseen sekä fyysiseen vireystilaan

ITSETUNNON JA SUORITUKSEN VAHVISTAMISTA

Lisää urheilijan itsevarmuutta ja suoritukseen sopivaa rentoutta ja vahvistaa urheilijan hyvää suhdetta omaan harjoitteluun

 Mieli & keho: Kokonaisvaltaista valmennusta!

Psyykkisessä valmennuksessa on aina huomioitava sekä mielen että  kehon hyvinvointi. Psyykkisellä valmennuksella voidaan lisätä rentoutta suoritukseen, lieventää jännitysoireita, parantaa keskittymiskykyä, edistää verenkiertoa ja ennen kaikkea parantaa urheilijan tunteiden ja kokemusten käsittelytaitoa ja kasvattaa urheilijan omaa kehon- ja mielentuntemusta.

Mallittamalla omaa ja toivottua huippusuoritusta pystytään omaa tekniikkaa, taitoa, nopeutta tai varmuutta (esim. tenniksen syöttö, uinnissa käännös tai luistelussa hyppy ja alastulo) hiomaan entistä paremmaksi.

bottom of page